Sygnały pod postacią flag w F1

Obsługa wyścigu ma możliwość dawania kierowcom pozasłownych sygnałów, za pośrednictwem różnego rodzaju flag. Każdy z uczestników wyścigu zobligowany jest do przestrzegania tych sygnałów. Najczęstszy sygnał występuje pod postacią kraciastej, biało-czarnej flagi, która oznacza zakończenie wyścigu. Flaga czerwona jest oznaką przerwania wyścigu. Niebieska flaga jest oznaką tego, że kierowca zostanie zdublowany, co oznacza, że będzie musiał on ustąpić miejsca wyprzedzającym go bolidom. W przypadku niepodporządkowania się temu sygnałowi, kierowcy grozi karny czas.

Żółta flaga zawsze oznacza niebezpieczeństwo i obliguje do przestrzegania zakazu wyprzedzenia. Dodatkowo może nakazywać także zwolnienie, a ponadto przygotowanie się do zatrzymania, w razie wystąpienia takiej konieczności. Zielona flaga symbolizuje koniec niebezpieczeństwa, a co za tym idzie koniec zakazu wyprzedzania. Flaga z pionowymi czerwonymi i żółtymi pasami ostrzega przed śliskim torem. Czarna flaga z pomarańczową tarczą i widniejącym numerem samochodu, informuje kierowcę o tym, że jego samochód ma usterkę i konieczny jest zjazd do boksu. Flaga z białym trójkątem i czarnym trójkątem z numerem samochodu, jest informacją o tym, że dany kierowca zachowuje się w sposób niesportowy.

Czarna flaga z numerem samochodu to najgorszy znak dla kierowcy, oznaczający jego wykluczenie w wyścigu.