Zdrowie

Dieta małych dzieci

Po urodzeniu, organizm noworodka jest całkowicie nieprzystosowany do spożywania pokarmów stałych, innych aniżeli mleko. Wszystkie