Zdjęcia na plaży

Fotografowie dość często otrzymują zlecenia wykonania zdjęć na plaży. Najczęściej stanowi ona tło dla modelki,