Czym jest badanie morfologiczne krwi?

profilaktyka chorób oczu poznań szczepionki

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się świadomość polskiego społeczeństwa w kwestii profilaktyki zdrowotnej, dlatego też coraz większa liczba osób stara się prowadzić zdrowy tryb życia, nie stronić od aktywności fizycznej oraz regularnie poddawać się okresowym badaniom medycznym. Nie ulega wątpliwości, że do najbardziej popularnego, ale i najbardziej podstawowego, badania diagnostycznego zaliczyć należy morfologię krwi, która polega na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w niej elementów morfotycznych. Przebieg badania morfologicznego krwi jest niezwykle prosty, bowiem opiera się na pobraniu pięciu mililitrów krwi przez nakłucie żyły w zgięciu łokciowym lub też przez płytkie nakłucie skóry w celu pobrania krwi do rurki kapilarnej. Morfologia krwi to bardzo podstawowe, jednakże bardzo ważne badanie, które pozwala wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, dlatego też warto pamiętać o regularnym poddawaniu się tej diagnostyce.