Dieta małych dzieci

Po urodzeniu, organizm noworodka jest całkowicie nieprzystosowany do spożywania pokarmów stałych, innych aniżeli mleko. Wszystkie badania naukowe oraz opinie specjalistów w tej dziedzinie pokazują, iż najlepszym jego rodzajem jest mleko matki. Pojawiające się czasami różne sytuacje życiowe, różne powody powodują, że czasami młode matki podejmują decyzję o zastąpieniu matczynego pokarmu jego substytutem, czyli mlekiem modyfikowanym.

Gdy dziecko będące już niemowlakiem podrasta, rozwija się, staje się coraz bardziej aktywnym człowiekiem, jego organizm potrzebuje coraz więcej pokarmów będących „prawdziwymi” posiłkami. Mleko nie zaspokaja już wszystkich potrzeb organizmu a także zainteresowań małego człowieka. W tym momencie, dzięki wieloletnim badaniom, ocenie zachowań i potrzeb, dietetycy ustalili listę i zasady wprowadzania nowych pokarmów do diety dziecka.

Czas i dokładny schemat działań w tym kierunku pozwala na zgodne z możliwościami małego organizmu zaznajamianie z nowymi produktami, bez przynoszenia jemu jakiejkolwiek szkody.