Ekspertyza techniczna budynku

Ocena stanu technicznego budynku jest jednym z ważnych elementów, które mają wpływ na oddanie budynku do użytku. Ocena ta może przybrać dwie główne formy – opinii technicznej oraz ekspertyzy.

Opinia wystawiana jest na podstawie oględzin nieruchomości, a wystawiający ją specjalista zapoznaje się ze szczegółową dokumentacją. Podczas ekspertyzy technicznej wykonuje się szczegółowe badania, które mają na celu sprawdzenie autentycznej wytrzymałości ścian, fundamentów, stropów i innych elementów konstrukcji.

Opinia techniczna wystawiana jest na podstawie oględzin budynku, co oznacza, że nie ma ona charakteru całkowitego, dotyczy konkretnych sytuacji, a decyzja, którą wydaje fachowiec nie musi być jednoznaczna. Ekspertyza jest więc o wiele bardziej obiektywna, ponieważ nie opiera się jedynie na intuicji i doświadczeniu eksperta.

Jest ona poparta wyjątkowo szczegółowymi badaniami, pomiarami i obliczeniami. Zlecenie wykonania ekspertyzy przez rzeczoznawcę związane jest najczęściej z napotkaniem niepokojących zmian w strukturze budynków.

Opinia wydawana jest najczęściej w przypadku np. kupna nowego mieszkania lub domu, a decyzja o tym, czy wymagane są dodatkowe badania w ocenie stanu technicznego budynku wydawana jest podczas oględzin budynku przez fachowca.