Jak kupić mieszkanie?

Na tzw. początku nowej drogi życiowej stajemy w ciągu życia w kilku sytuacjach. Jedną z takich sytuacji jest kupno własnego mieszkania, co wiąże się bardzo często ze zobowiązaniem, które bardzo często nas przerasta.

Jak poradzić sobie z podjęciem tak trudnej decyzji? Najprostszą odpowiedzią – trzeba podjąć ją roztropnie i przeanalizować sytuację bardzo wnikliwie. Podstawową sprawa jest dość oczywista, mianowicie każde kupno mieszkania powinno być zakończone wystawieniem aktu notarialnego. Urzędnik, który sporządzi umowę powinien być bezstronny, a więc powinien dbać o interesy obu stron transakcji.

Z drugiej strony, zaleca się, by samodzielnie również przeprowadzić drobne „śledztwo”, które powinno dotyczyć przynajmniej przeanalizowania stanu prawnego kupowanej nieruchomości. W tym celu należy zapoznać się z księgą wieczystą danego budynku, która zawiera w sobie informacje m. in.

o ewentualnym zadłużeniu, które zawsze przechodzi na nowego właściciela. Często zdarza się, że kupno nowego mieszkania wiąże się z wzięciem odpowiedniego kredytu, należy więc, dla swojego bezpieczeństwa finansowego samodzielnie upewnić się, że transakcja nie pogrąży nas w zadłużeniu.

www.cyforwypolsat.pl