Konserwacja budynków

Termin konserwacji budynków jest pojęciem znacznie węższym niż pojęcie remontu. Konserwacja budynków polega bowiem na bieżącej interwencji w stan nieruchomości, mająca na celu poprawę, a nie przywrócenie jego wartości użytkowej. Oznacza to, że konserwacja dokonywana jest przez cały czas, a polega ona na zapobieganiu, a nie naprawie. Do zabiegów, które stosuje się podczas konserwacji budynków najczęściej zaliczamy np. uszczelnianie dachów, osuszanie budynku oraz odgrzybianie i usuwanie graffiti.

Konserwacja dotyczy przede wszystkim nieruchomości o charakterze zabytkowym, tj. takich, które są świadectwem minionej epoki. Najważniejszym elementem konserwacji jest z pewnością przegląd budynku, ponieważ jest to działanie prewencyjne mające zapewnić użytkową sprawność nieruchomości. Dzięki temu drobne usterki nigdy nie przemienią się w coś, co mogłoby doprowadzić budynek do utraty jego świetności. Tego typu działania może nie są najbardziej widocznymi zmianami, z którymi mamy do czynienia podczas remontu.

Efekty działań konserwatorów muszą być niezauważalne, ponieważ nie ingerują w stan budynku bezpośrednio.

www.dalmond.pl