Medyczno-biologiczne techniki laboratoryjne

Laboratorium to pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań z określonej dziedziny nauki, które charakteryzuje się specjalistycznym sprzętem.

Jednak w procesie badawczym oprócz sprzętu bardzo ważną rolę odgrywają także techniki laboratoryjne, wśród których należy wyróżnić techniki medyczno-biologiczne.

Techniki to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach.

Wśród technik medyczno- biologicznych wyróżnić należy przede wszystkim odnoszące się do badań w ustroju żywym, techniki in vivo.

Bardzo istotne są także techniki In vitro, które polegają na przeprowadzaniu badań poza organizmem oraz wiwisekcja, która budzi ogromne kontrowersje wśród obrońców praw zwierząt.

Do technik stosowanych w laboratoriach medyczno- biologicznych zaliczyć możemy również hodowlę komórkową.

Nie ulega wątpliwości, że techniki stosowane w laboratoryjnych badaniach medyczno- biologicznych mają ogromne znaczenie dla postępu nauki oraz rozwoju wiedzy o funkcjonowaniu organizmów.

www.hpbj-online.pl